Culturele locaties - KCRMW - Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren

Ga naar de inhoud

Culturele locaties

Johanneskerk, Serooskerke
Locatie 1,


De Johanneskerk te Serooskerke dateert in oorsprong uit de vijftiende eeuw maar ontkwam in de loop der eeuwen niet aan de nodige wijzigingen.

Het koor van de kerk werd tijdens het beleg van Middelburg in de periode 1572-1574 met de grond gelijk gemaakt en het kerkschip werd in de 17e eeuw verbouwd.
Opmerkelijk is dat de kerktoren onvoltooid bleef; onder de latere houten kap is nog juist de aanzet voor een derde torengeleiding te zien.
In de zuidelijke kerkmuur is een hardstenen grafmonument van de vroegere ambachtsheer Phillibert van Tuyll van Serooskerken en zijn vrouw Vincentia Magdalena van Swieten te zien.

Het Oude Brandspuithuis

Locatie 5


Torenstraat 5, Serooskerke


In 1926 tekende de Middelburgse architect ing. Wondergem het “Plan voor den bouw van een stalling voor den lijkkoets- brandspuit, droogtoren en 2 arrestantencellen”.
In hetzelfde jaar volgde de aanbesteding waarbij aannemer G. Jobse uit Serooskerke (W) voor 6483 gulden het werk werd gegund.
De lijkkoets werd besteld bij de Fa. Oostwoud uit Franeker, de kosten bedroegen 1925,05 gulden.
Nu kunt u in het gebouw ‘Stichting Het Oude Brandspuithuis’ genieten van bijzondere bezienswaardigheden
voor jong en oud op 500 m2.

Eigen expositie: "Goud, Rood en Rouw".
Toegang Brandspuithuis € 3,- p.p.


Michaëlskerk, Grijpskerke

Locatie 14


Kerkring 14, Grijpskerke

De eerste kerk van Grijpskerke moet in de middeleeuwen in twee fasen tot stand zijn gekomen. Waarschijnlijk was het een éénbeukig, recht gesloten kerkje uit de 14e eeuw dat een eeuw later een uitbreiding kreeg aan de noordzijde.
Tussen 1572 en 1574 is dit gebouw totaal verwoest. In 1584 was het nieuwe kerkgebouw van Grijpskerke gereed, waarbij de twee al eerder bestaande beuken werden gebruikt.

’T MUNNIKENHOF,
LOCATIE 13

(Jacob Cats kasteeltje) Jacob Catsweg 2
‘t Munnikenhof in Grijpskerke in Zeeland is in de 13de eeuw gesticht door de abdijheren van de Norbertijner Abdij in Middelburg.
Het kasteeltje diende tot buitenverblijf van de abt en voor de ontvangst van adelijke gasten.
Rondom het kasteeltje lagen oorspronkelijk boomgaarden en moestuinen.
In de 17de eeuw verwierf Jacob Cats (1577-1660) ‘t Munnikenhof.
Hij schreef hier vele van zijn beroemd geworden gedichten en levenslessen.
Cats heeft ook veel betekend voor de ontwikkeling van de agrarische sector in Zeeland.
Zelf stichtte hij op de grond van ’t Munnikenhof een boerderij.
Tot 1970 hebben het kasteeltje en de boerderij steeds als één eigendom bij elkaar gehoord.

Torenkerk, Gapinge

Locatie 22


Dorpsstraat 25, Gapinge

De toren van de Gapingse dorpskerk dateert uit de eerste helft van de vijftiende eeuw en heeft als enige dorpskerk op Walcheren onbeschadigd de Tachtigjarige Oorlog overleeft.

De toren werd gebouwd tegen een waarschijnlijk nog houten kerkje en was opgetrokken op een H-vormige plattegrond.

Dat wil zeggen dat er een brede hoge onderdoorgang dwars door de toren is aangebracht, zodat deze eigenlijk op twee brede zijmuren rust.Molen ‘de Graanhalm’, Gapinge

Locatie 23


Dorpsstraat 1, Gapinge

Molen ‘de Graanhalm’ heeft meerdere voorgangers gehad.
De oudste afbeelding waarop in Gapinge een molen te zien is dateert uit 1696, afgebeeld in ‘De Nieuwe Cronyk van Zeeland' van Matthias Smallegange.
Nog steeds bepaalt de molen het dorpsgezicht van Gapinge. De molenbiotoop lijkt in driehonderd jaar nog nauwelijks veranderd!


Terug naar de inhoud