Aanmelden - KCRMW - Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding via deze pagina is gesloten.


Hebt u
interesse om mee te doen aan de kunstroute? We zijn steeds op zoek naar kunstenaars die hun passie en gedrevenheid in hun werk vertalen.
Elk jaar start het bestuur een nieuwe selectieronde.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmatrix waarbij gekeken wordt naar de technische vaardigheden, ontwikkeling, originaliteit en diversiteit van het werk. Daarnaast is de eigen stijl en de aantrekkelijkheid voor het publiek minstens zo belangrijk.


De 13e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren 2017 vindt dit jaar plaats op:

  • vrijdag 28 juli van 11-17 uur

  • zaterdag 29 juli van 11-17 uur

  • zondagmiddag 30 juli van 13-17 uur


Het thema is dit jaar 'Dertien'.

U kunt zich
aanmelden voor deelname aan de 13e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren (KCRMW) 2017 door het invullen van de vragenlijst (dit is het aanmeldingsformulier) .

Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. MAAR voordat u begint.........Wij vragen ook naar een tekst waarin u uzelf en uw werk beschrijft (een soort van c.v.). Deze tekst plaatsen wij op de KCRMW website. Maak deze tekst daarom eerst voor u zelf, bijvoorbeeld in Word, voordat u start met de vragenlijst. De tekst kunt u dan vanuit Word in vraag 33 van de vragenlijst kopiëren.  
Voorbeelden kunt u bekijken op het tabblad 'Exposanten'.

Let op:  De Stichting KCRMW behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren. De Stichting KCRMW streeft naar een bepaalde mate van kwaliteit en evenwichtige verdeling van de verschillende kunstvormen. Het maximum aantal te plaatsen deelnemers hangt af van het aantal deelnemende locaties. We streven naar een minimum aantal van 40 kunstenaars. Het maximum zal ongeveer 50 kunstenaars bedragen.


In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar uw voorkeur voor expositie op een bepaalde locatie. Met uw voorkeur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. De stichting KCRMW behoudt zich echter het recht voor een locatie toe te wijzen aan een deelnemer. De stichting KCRMW tracht met haar keuze de route aantrekkelijk te houden voor de bezoeker, door per jaar variatie aan te brengen in de samenstelling van kunst en locatie.

Uw verplichtingen:

  • U verplicht zich om tenminste 30% nieuw werk te exposeren ten opzichte van vorige exposities tijdens de KCRMW. Bedenk ook: Minder is Meer. U hoeft niet al uw werk te exposeren.

  • U verplicht zich aanwezig te zijn op de locatie tijdens de openstelling van de KCRMW van 28 tot en met 30 juli 2017.

  • U heeft het inschrijfgeld ad € 65 overgemaakt op rekening van de KCRMW. Ons bankrekeningnummer is NL77RABO0117589926 t.n.v. KCRMW te Serooskerke. Alleen na ontvangst van het deelnamebedrag zal uw aanmelding in behandeling worden genomen. Uiteraard wordt het deelnamebedrag teruggestort indien u niet wordt geplaatst.

  • U stuurt separaat een foto van u zelf en een foto van uw werk naar info@kcrmw.nl   

    Alleen na ontvangst van de foto's en van uw c.v. (zie hiervoor vraag 33 op pagina 3 van het aanmeldingsformulier) zal uw aanmelding in behandeling worden genomen, De foto van uw kunstwerk mag door de KCRMW voor promotionele doeleinden worden gebruikt, uiteraard met bronvermelding.

Het aanmeldingsformulier bestaat uit een aantal delen:

  • het invullen van uw gegevens

  • het invullen van een aantal vragen

U kunt steeds naar een volgende pagina gaan door te klikken op de knop 'Verder' rechtsonder aan een pagina.
Vergeet u niet het invulformulier af te sluiten door te klikken op de knop 'Verder' als u aan het eind van de vragenlijst bent gekomen.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 31 maart 2017. Het bestuur zal eind april de voorlopige indeling van de kunstenaar en locatie bekendmaken.

Dank u wel voor uw aanmelding.

het bestuur van de KCRMW
Jaap Boon
Linda Kierdorff
Netty Zegers
www.kcrmw.nl

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu